Διαδραστική Εκπαίδευση

Πλεονεκτήματα του διαδραστικού πίνακα

 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων της τάξης από τον καθηγητή σε όλα τα επίπεδα software & hardware
 • Άμεσος έλεγχος των δραστηριοτήτων των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • Ασύρματη επικοινωνία μεταξύ της τάξης και κοινή πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, δίνοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης σημειώσεων του μαθήματος, εκτύπωσης και πλοήγησης στο Internet
 • Πλήθος εκπαιδευτικών εφαρμογών
 • Κατακόρυφη αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος από την τάξη
 • Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία
 • Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων
 • Λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη
 • Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών
 • Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό)
 • Άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου
 • Αξιοποίηση των κορυφαίων διεθνώς εξειδικευμένων συστημάτων για διαδραστική διδασκαλία
 • Σπονδυλωτή λύση, που προσαρμόζεται στις επί  μέρους ανάγκες
 • Άμεση, προηγμένη τεχνική υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα
 • Ολοκληρωμένη λύση, από έναν μεγάλο, αξιόπιστο προμηθευτή

Δείτε επιλογές διαδραστικής εκπαίδευσης

Επικοινωνηστε μαζι μας